Nykøbing F. Modeljernbane Klub (NFMJK)

 
I november 1996 mødtes en gruppe modeljernbaneinteresserede for at drøfte mulighederne for at oprette en klub på Lolland-Falster.
 
Den 26. november 1996 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Nykøbing F. station, og NFMJK var en realitet med 16 aktive medlemmer.
 
I september 1999 flyttede klubben fra Langgade 27 ind i klublokalerne på adressen Godsbanevej 9, kælderen, 4800 Nykøbing F. og begyndte efter en renovering af lokalerne opbygningen af klubbens anlæg.
 
Efter at være blevet nødt til at flytte i 2005 har klubben fået ny lokaler, hvor der nu arbejdes meget ihærdigt på at skabe et nyt anlæg.
 
Klubbens anlæg: Anlægget bygges i skala 1:87 - (også kaldet H0 = H nul) - af klubbens medlemmer. Klubben ejer anlægget, mens det rullende materiel såsom lokomotiver og vogne medbringes af de enkelte medlemmer. Anlægget bygges til vekselstrøm med Märklins K + C-skinner og indrettes til digital drift. Vi kører epoke III/IV.
 
Klubaftener: Ordinære klubaftener er mandage og torsdage kl. 19.00-22.00. Mandag er normalt byggeaften, mens 2. og 4. torsdag er reserveret til kørsel. Dette fremgår også af klubkalenderen.
 
Normalt bruges den første aften i hver tredje måned til medlemsmøde, hvor man drøfter forløbet og status af de forrige måneders aktiviteter samt planlægger og drøfter fremtidige opgaver og aktiviteter. I perioden fra midt i juni til midt i august er der normalt kun åbent på mandage, hvis andet ikke er aftalt.
 
Klubbens aktiviteter:
Aktiviteterne i klubben omfatter først og fremmest bygning på anlægget og kørsel med det rullende materiel. Byggearbejdet består af følgende områder: sporanlæg, elektronik- og styreanlæg (sikringsanlæg), bygninger og træer og landskab m.v.. Der er således mulighed for at arbejde med vidt forskellige emner, idet hvert område indeholder mange forskellige detaljer og variationsmuligheder.
 
Det rullende materiel er også et vigtigt emne for beskæftigelsen i klubben, enten det drejer sig om bygning, ombygning eller udveksling af gode råd og synspunkter.
 
Klubben har også udadvendte aktiviteter: Disse består i kontakt til og besøg hos andre klubber; ligesom også besøg på de rigtige baner (DSB/privatbaner) og veteranbaner, museer og bevaringsforeninger er vigtige elementer i klubbens virke for at skaffe den nødvendige viden og indsigt i nutidig og historisk jernbanedrift. Til de udadvendte aktiviteter hører også kontakt til forhandlere og fabrikanter af modeltog og tilbehør, dels for at følge med i udviklingen af modeller og priser, dels for at foretage indkøb til klubben.
 
Ved medlemskab af klubben er der således mulighed for at lære om, hvorledes et modeljernbaneanlæg opbygges, og der er mulighed for at få gode tips og ideer samt til at blive inspireret til arbejdet med dit eget anlæg.
 
Om at blive medlem af klubben:
Du behøver ikke at have en modeljernbane derhjemme, og du behøver ikke at have kunnen og viden om modeljernbaner, men du skal være interesseret i modeljernbaner og i at medvirke i klubbens aktiviteter.
Hvis du er interesseret i klubben og dens aktiviteter, er du velkommen til at komme og se, hvad vi laver, og få besvaret evt. spørgsmål.
 
Kontingent: Er fastsat som følger:
Aktive seniormedlemmer: 1200,- kr./år.
Aktive juniormedlemmer: 600,- kr./år (1/2 kontingent).
Husstand (alle på samme adresse): 1560,- kr./år.
Passive medlemmer: 200,-kr/år.
Konto: 2650 6444372425.
 
 
Bestyrelsen i Nykøbing Falster Modeljernbaneklub:´
 
Formand: Hans Peter Eichwald. Tlf.: 29 38 83 23.
Næstformand: Birger Christiansen. Tlf.: 54 17 91 99.
Kasserer:: Børge Christoffersen. Tlf: 21 49 32 63.
Sekretær: Jan Brems. Tlf 40 83 37 85.
Bestyrelsesmedlem: Palle Reinhold. Tlf 54 78 12 24.
Supplant : Erik Krøyer. Tlf.: 54 94 13 12. 
 
Kontaktperson: Formand Hans Peter Eicwald på tlf. eller e-mail:
nfmjkdk@gmail.com