forside

Nykøbing Falster Modeljernbaneklub

Hele Lolland Falster's modeljernbaneklub

Englandsvej 8 1. sal

4800 Nykøbing Falster

åbent mandag og torsdag kl 19-22

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag d. 31. Jan. 2019 kl. 19.00 i klubbens lokale på Englandsvej 8, Nyk. F.


Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter.


Pkt. 1.  Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.


Pkt. 2.  Formandens beretning om det forløbne år.


Pkt.3.  Aflæggelse af revideret regnskab for 1. jan. 2018 – 31. dec. 2018

 

Pkt. 4. Indkomne forslag.


Pkt. 5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af årets kontingent.


Pkt. 6.  Valg af bestyrelse:

        A)  Erik Krøyer (ikke villig til genvalg)

B)  Kasserer Kurt Munk    (ikke villig til genvalg)

C)  Jan Brems                                   (udmeldt)

D)  Stig Nyholm Andersen supp.      (på valg)Pkt. 7. Valg af revisor Bjarne Mattsson    (villig til genvalg)

                                                                        

Pkt. 8. Eventuelt.


Bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer møder op denne aften.


Efter generalforsamlingen vil der blive fællesspisning og kammeratligt FUT-FUT-samvær. Pris for traktement: 60,- kr. – heri inkluderet 1 øl/vand

Tilmelding på liste i klubben er bindende.

Forudbetaling til Børge Christoffersen