KORT OM OS
 NFMJK BLEV STIFTET 26. NOVEMBER 1996.
 Anlægget bygges i skala 1:87
 
  (også kaldet H0 = H-nul)  af klubbens medlemmer.
Klubben ejer anlægget, mens det rullende materiel
såsom lokomotiver og vogne medbringes
af de enkelte medlemmer.
 
 Anlægget bygges til vekselstrøm med
 Märklins K-skinner og indrettes til digital drift.
Vi kører epoke III/IV.
 
 Ordinære klubaftener er mandage og torsdage  kl. 19.00-22.00.Mandag er normalt byggeaften, mens torsdage er køreaften.
 
 
  

Indkaldelse til generalforsamling i NFMJK

Torsdag den 26-1-2017 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent samt stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag *

5. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af årets kontingent

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Erik Krøyer ( næstformand ) ikke villig til genvalg Birger Christiansen ( sekretær ) Villig til genvalg

Kurt Munk ( Kasserer ) ikke villig til genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

*Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 19-1-2017 kl. 19.00

Hvis du vil have smørrebrød efter generalforsamlingen skal du tilmelde dig senest mandag den 23-1-2017 til kassereren, der er selvfølgelig brugerbetaling til denne del af arrangementet. 60 kr.

Med venlig hilsen

NFMJK p.b.v. Hans Peter Eichwald fmd.